top of page

לפנייה דרך המחשב:

ACJ Dislocation

פריקת מפרק האקרומיו-קלביקולרי.

מהו בעצם מפרק ה ACJ - Acromio-Clavicular Joint? 

Acromion הוא הבליטה הצדית בכתף, היוצאת מן עצם השכמה. Clavicula היא עצם הבריח.

פריקה של המפרק היא כאשר הרצועה החזקה, שמחברת בין זיז ה- Coracoid של השכמה, לבין עצם הבריח, נקרעת חלקית או לגמרי. ובנוסף נפגעת הקפסולה העוטפת את המפרק.

פריקת ACJ
פריקת ACJ

תוך כדי מילוי תפקידו כרוכב-על על אופניים, ניסה ארז לקפוץ דרופ מתאגר במיוחד, ונפל ישירות על כתף ימין. לסלע שנחת עליו שלום, אך למפרק של ארז..

ארז וויסברוד הגיע אלינו לספורטנא פיזיותרפיה - מכון פיזיותרפיה בשרון שישה ימים לאחר הנפילה. לאחר טיפול אחד חזר לרכוב על אופני ספינינג. עם זאת הדרך לרכיבה על אופני שטח ללא כאב עוד ארוכה..

לארז מצפים עוד הרבה טיפולים, רכיבות על אופני ספינינג ומנוחה טובה. נחוצה גם נחישות, סבלנות ואופטימיות עד לחזרה לרכיבת שטח.

כיום ארז רוכב במלוא המרץ, קופץ דרופים מקצוען, ומקפיד לחייך לסלע שנחת עליו. 

bottom of page