top of page

לפנייה דרך המחשב:

פציעה אקוטית

טיפול בפציעה אקוטית (חדשה) ב-48 שעות ראשונות

 

הטיפול מורכב בעיקרו מעקרונות יסוד מוכרים וזמינים לכולם:

 

1. מניעת נזק נוסף

 

2. מנוחה

 

3. קרח לזמן קצר

 

4. חבישה

 

5.הרמת הגף הפצוע

 

לאחר הפציעה יש להיבדק כדי לשלול פגיעה חמורה במפרק כגון חוסר יציבות, פריקה או שבר.

במקביל יש לאפשר למקום לנוח (ע"י קביים או מתלה ליד), להצמיד שקית קרח עטופה למשך 15 דקות כל שעה עגולה ברוב שעות העירות, להשתדל להשאיר אותו מורם מעל גובה הלב ולחבוש בתחבושת אלסטית כל זמן שהגף נמצא למטה (בזמן הרמת היד או הרגל כדאי להסיר את החבישה). הפעלה קלה של השרירים באזור ושל מפרקים מעל ומתחת האזור הפגוע מתקבלת בברכה, בתנאי שאינה גורמת לכאב משמעותי.

bottom of page