חימום מתיחות וחיזוקים לכדורשת  

מצגת פציעות נפוצות ומניעת פציעות בכדורשת

כדורשת

הגמשת הכתפיים לפני משחק ואימון כדורשת

חימום וחיזוק האצבעות לשחקניות כדורשת וכדורעף

חימום אקטיבי לשחקניות כדורשת וכדורעף

שיפור קפיצה לשחקניות כדורשת וכדורעף

חימום וחיזוק כתפיים לפני אימון כדורשת וכדורעף