top of page

לפנייה דרך המחשב:

Diaphragmatic low back pain

כאב גב על רקע סרעפתי

הסרעפת היא שריר רחב, המפריד בין חלל הבטן לחלל החזה, שפעילותו העיקרית היא הנשימה.

הסרעפת מתחברת בחלקה הקדמי והחיצוני לעצם החזה ולצלעות 6-12, ובחלקה האחורי לחוליה חזית T12 ולחוליות גביות L1-L2.

מריוס קראפט הגיע לקליניקה שלנו עם כאב גב תחתון, לאחר הנדסה והעמסה של אופניים וילדים לרכב.

כשנכנס הבחנו בתבנית נשימה אבנורמלית. הבטן כמעט ולא התנפחה בשאיפה, רוב השאיפות היו מהירות ושטחיות ואחת למספר נשימות הייתה שאיפה עמוקה וארוכה.

בבדיקה פיזיקלית נמצא כי בנוסף לחוסר היכולת להתכופף קדימה, קיים טונוס גבוה במיוחד בשרירי הגוו, בעקר הישר בטני - Rectus Abdominis וזוקפי הגוו - Erector Spinae.

בנוסף נמצא טונוס גבוה במיוחד בחלק הקדמי של הסרעפת, שבמישוש הפיק את כאב הגב הרלוונטי.

לאחר מספר דקות של טיפול רקמה רכה בנקודות בסרעפת, תבנית הנשימה השתנתה, טונוס זוקפי הגוו ושרירי הבטן פחת.

לאחר טיפול אחד, מריוס יכול היה להתכופף לשרוך שרוכים, ולאחר שני טיפולים כבר הצליח לתרגל מתיחות ותרגילי תנועה ללא כאב. אנו מאמינים כי עוד זמן קצר של טיפולים, תנועתיות, תרגול וחיזוק, מריוס יוכל לחזור לפעילות גופנית.

כיום מריוס מרגיש מצוין, חזר לפעילות גופנית, ומעמיס היטב ובהדרגה על הגוף.


 

bottom of page