top of page

לפנייה דרך המחשב:

הפרעה פציאלית (פאשיאלית)

הפרעה פציאלית

מה היא בעצם הפציה - Fascia?

תחת העור שלנו קיימת רקמת חיבור המשכית המכסה את כל הגוף מכף רגל ועד ראש. זוהי הפציה, חיתולית בעברית. לפציה מספר שכבות לפי עומקה: פציה שטחית, עמוקה וויסצרלית. הפציה הויסצרלית מגנה על איברים פנימיים, ואילו לשכבות השטחית והעמוקה תפקיד בשמירה על יציבות מבנית, הגנה ותמיכה ושימוש כבולם זעזועים.

הפרעה פציאלית היא בעצם ירידה בגמישות הפציה או ביכולת ההחלקה של השכבות אחת על גבי השניה, או על גבי העור או השרירים.

לרוב התלונות שמגיעות ממטופלים בעלי הפרעה פציאלית הן מגוונות ואינן בעלות קו אחיד.

 

רוכב האופניים המוצלח, סלבה דובינסקי, ממועדון אופניים תל אביב TACC, הגיע לטיפולנו עם תלונה של קנאק שלא יוצא מפיקת הברך וכאב המורגש ברכיבה ובישיבה ממושכת.

 

 

לאחר אבחון ושני טיפולים שכללו טכניקות ידניות כגון Fascial Manipulation, מתיחות לשרירים סביב הברך והדרכה לעיסוי עצמי, סלבה חזר לפעילות מלאה ללא כאבים! 

בהצלחה לסלבה ולקבוצה.

bottom of page