תרגילים

לפנייה דרך המחשב:

תרגילי מתיחות של הארבע ראשי​, ירך אחורי ושרירי העכוז

תרגילי מתיחות, חיזוק ושיפור התאוששות 

תרגילי כח מתפרץ

תרגילי חיזוק הליבה

ספורטנא- ביער 53 גני עם