top of page

לפנייה דרך המחשב:

פיזיותרפיה- מידע כללי 

מהי פיזיותרפיה ידנית?
מקצוע מגע אשר תפקידו להחזיר את האדם לתפקוד מיטבי תוך תיקון תנועות שגויות.

מטרת הטיפול היא ביצועים אנושיים מיטביים. פיזיותרפיה היא מקצוע פארה רפואי הנלמד באוניברסיטאות שונות בארץ ובחו"ל.
במרכזו של הטיפול נמצא השיקום: החזרת המטופל לרמה התפקודית המכסימלית האפשרית כלומר לביצועים מיטביים.
בפציעת ספורט מדובר בהחזרה של הרקמה הפגועה לדרגת עמידות והיענות גבוהות ובאימון כל המערכת העצבית - שרירית - שלדית לרמה של לפני הפציעה.
זה נעשה על ידי שיטות שונות של הנעת, עיסוי ומתיחת רקמות שונות (למשל השרירים או הרצועות) בצורה ידנית.

בנוסף מאמן הפיזיותרפיסט את הספורטאי בצורה הדרגתית כדי להשיג שליטה שרירית במפרק הפגוע בעומסים נמוכים ואח"כ בעומסים גבוהים יותר ובמהירויות האופייניות לפעילות ספורטיבית. במקרים רבים נפצע הספורטאי בגלל חולשה של האזור או הגוף כולו- בשל פציעה קודמת, תבניות תנועה לקויות או גנטיקה בעייתית - ויש צורך לנטרל גורמים אלו על ידי אימונים מיוחדים ושיטות טיפול שונות.

הפיזיותרפיה בספורט מחייבת ראיה הוליסטית של הספורטאי ולכן התייעצות עם רופאי ספורט, פסיכולוגים, תזונאים ומאמני כושר מהטובים בארץ היא חלק מהטיפול.

פיזיותרפיה
bottom of page